Hur det började…

Gården är en släktgård till Christian som funnits i flera generationer. Mjölkproduktion är något som alltid har funnits på gården. Christian tog över gården år 2001 efter hans far, Bengt. På den tiden då Bengt drev gården så jobbade både Christian och Bengt heltid.
Vi har idag cirka 70-tal mjölkande kor, totalt cirka 200 djur med kalvar, kvigor och
köttdjur inräknat. Gården har ekologisk mjölk- och köttproduktion och även ekologisk växtodling och är då certifierad enligt KRAV:s regler.

Hösten år 2003 gick vi över från uppbundet till mjölkning med mjölkrobot efter en ombyggnation av gamla ladugården samt en byggnation av en ny ligghall. Mjölkroboten kommer från Delaval.
Vi startade upp robotmjölkningen under tre intensiva dagar för att få de tidigare uppbundna korna till att förstå den nya miljön. Tredje natten fungerade det och vi kunde få sova. Otroligt att det gick så smidigt som det gjorde.
Under vintern 2009/2010 byggdes ett nytt ungdjursstall på gården med totalt  cirka 140 liggplatser.
Sommaren 2015 byggdes en spannmålssilo på gården för att kunna lagra vårt spannmål på ett effektivt och bra sätt.

Vår gård idag

Vi brukar ca 135 ha fördelat på vall och spannmål, gården har också 40 ha skog.
Vi rekryterar våra djur själva, det vill säga att vi föder upp kalvar från våra egna kor och kvigor som senare går in i produktionen. Detta gör att vi är självhushållande på egna kalvar, både kvigkalvar som blir våra mjölkande kor efter cirka 24 månader och även tjurkalvar som vi har kvar till vuxen ålder.
Vår ambition är att utveckla gården vidare och finna lönsamhet inom flera områden men att huvudsysslan är ändå vår mjölkproduktion. Ett steg var ju att gå över till ekologisk produktion.

Dagens lantbruk – ett modernt företag 

Utvecklingen inom all lantbruk har blivit att du som lantbrukare måste ha ett annat affärstänk idag än för bara 10-20 år sedan. Konkurrensen hårdnar och påverkar allt mer den enskilde bonden. Idag måste du leta kostnader och effektivisera mer än tidigare. Att tro att vi kan konkurrera på samma villkor med samma matpriser som andra länders lantbrukare tror jag aldrig kommer att ske, utan vi måste då istället satsa mer på att visa upp vår styrka – på den kvalitet vi har i vår svensk- och närproducerade mat vi tillverkar och på våra öppna landskap. Att importera det vi kan tillverka själva kan inte gynna vårt land och framförallt inte miljön.
Till ett kilo ost t ex går det åt hela 10 kilo färskmjölk. Att välja svensk mat ska vara en självklarhet.

Tänk på att vi äger inte jorden utan lånar den bara av våra barnbarn…